Tjänster

Jag erbjuder dig professionell service inom:

 • Redovisning
 • Bokslut
 • Årsredovisning
 • Budget/kalkyler
 • Företagsbildning
 • Ekonomisk rådgivning
 • Bolagsärenden
 • Privata deklarationer
 • Företagsdeklarationer
 • Löner
 • Personalfrågor